Understed karup Kirke  
 
 
barnedaab.jpg
musikkor.jpg
smukke_lilla_blomster.jpg
rode_roser_guld_vaser.jpg
koncert.jpg
bryllup_born.jpg
praedikestol.jpg
bryllupsgaester.jpg
bryllup.jpg
hvide_roser.jpg
aakander.jpg
alter.jpg
topimg.jpg
 
 
   
 
 
     
 
Det sker
 

22-01-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Volstrup kirke

 

29-01-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Karup kirke + kirkekaffe.

 

02-02-2017 kl. 19:00

Gudstjeneste i Volstrup kirke - kyndelmisse + kirkekaffe

 

05-02-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Volstrup kirke.

 

12-02-2017 kl. 10:00

Gudstjeneste i Understed + kirkekaffe

 
Modtag kirkebladet
 

Email:

Navn:

 

 

 

 

 

Understed Kirke

 

Kirken er opført i 1200-tallet. Kirken, der ligger højt med dybe dalstrøg mod vest og nord, består af senromansk kor og skib med gotisk vestforlængelse og våbenhus mod syd.

 

Den senromanske bygning er opført af munkesten, og de uændrede dele af murværket - koret og til dels skibets nordside - viser den som en meget pyntelig repræsentant for den vendsysselske teglstensgruppe. Korets nordside har velbevarede lisener og rundbuefriser, der hviler på konsoller, formet som menneske- og dyrehoveder, samt et lille rundbuevindue. Skibets nordmur er enklere, med dobbelt savskifte foroven, dog noget forstyrret, samt spor af to rundbuevinduer, der ledsages af løberstik. Korbuen er vistnok noget udvidet, og kor og skib har forskallet loft.

 

I sengotisk tid udvidedes bygningen mod vest, og begge døre flyttedes til forlængelsen. Den tilmurede norddør i forlængelsen har været spidsbuet i fladbuet spejl, mens den stadig benyttede sidedør er fladbuet.

Karup Kirke

 

Kirken er opført i 1100-tallet. Højt på en bakkekam i det stærkt kuperede østvendsyssel knejser den lille Karup kirke, der i det ydre ikke har forandret sig meget, siden den blev opført i romansk tid, antagelig omkring 1150-75.

 

Foruden det oprindelige kor og skib har den kun en nyere tilbygning, nemlig våbenhuset ved nordsiden, der er fra 1958. Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en skråkantsokkel, og af oprindelige enkeltheder ses kun et tilmuret vindue på korets nordside med rundbuet monolitoverligger samt den velbevarede korbue, der har omløbende skråkantsokkel og ligeledes omløbende, smukt profileret kragsten.

 
 
 
Events

9. februar 2017

Sogneaften i Volstrup Graverhus, Fredborgvej 2, Sæby

Landmand anno 2017

 

26. januar 2017

Syng-sammen-aften - Lidt Luther-lækkeri

Understed menighedshus - OBS tilmelding

 

18. januar 2017

Kirkehøjskolen i Sæby

Mariehuset, Algade 13, Sæby -Obs Tilmelding

 
 
 
  Understed Kirke,  Understedvej 74, 9300 Sæby  -  Karup kirke, Kildalvej 5, 9300 Sæby  
  Uptime-IT ApS  Login